Kurs Sprzedawca AU.20 (dawniej A.18)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/206/sprzedawca-522301-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au20/src-BlogSprzedawca

Możliwość uprawiania zawodu sprzedawcy niesie za sobą nie tylko konieczność posiadania niezbędnych kwalifikacji, ale także cech charakteru. Taka osoba powinna być przebojowa, ambitna, musi też wyznaczać sobie śmiałe cele i dążyć do ich konsekwentnej realizacji. Wymaga się też od niej posiadania ekonomicznego zmysłu, gdyż właśnie ekonomia i zarządzania są głównymi dziedzinami, które przydadzą się w najbliższej przyszłości wykształconemu sprzedawcy. Jeśli spełnia się te wszystkie wymagania, to wielce prawdopodobne jest objęcie posady w instytucjach handlowych lub założenie własnej firmy handlowej. Sprzedawca wyszukuje różnych dostawców towarów i usług, na które występuje zapotrzebowanie. Zawierane umowy są efektem, owocem pracy takiej osoby. Zawieranie umów, dokonywanie rozliczeń, załatwianie reklamacji i prowadzenie dokumentów sprzedaży, to codzienność pracy każdego sprzedawcy.

Jednostki oświatowe Zespołu szkół KKZ zdają sobie sprawę, że rynek pracy w Polsce jest niewystarczający dla pracodawców, którzy nadal poszukują w tym fachu wybitnych jednostek mogących poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. W tym celu powstał internetowy kurs sprzedawcy o podstawie programowej Kurs AU.20, równoznaczny dawnemu Kurs A.18.

Instytucje oświatowe posiadające uprawnienia szkół publicznych, czyli Zespół szkół KKZ, zadbały o to, aby wszelkie wymagane materiały do nauki znalazły się w jednym miejscu. Nawet po zakończonym kursie, świeżo upieczony absolwent będzie miał nadal możliwość korzystania z tych informacji. Poza tym usługa ta jest sygnowana certyfikatem jakości ISO oraz w pełni respektowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W zgodzie ze wszystkimi regulacjami prawnymi można potwierdzić, że internetowy kurs sprzedawcy jest w pełni legalny i odpowiada temu, który odbywa się w ośrodkach szkoleniowych stacjonarnych. Z tym, że szkolenie internetowe w zakresie zawodu sprzedawcy jest bardziej komfortowe, ponieważ nie wymaga się punktualności czy nawet wyjścia z domu przez osobę, która dąży do uzyskania potrzebnych uprawnień.

Zespół szkół KKZ nie jest firmą, to także zaleta działalności tej organizacji, gdyż nikt nie zostanie potraktowany jako klient przedsiębiorstwa. Przyszły sprzedawca w dowolnej chwili może przystąpić do egzaminu końcowego i zdobyć uprawnienia konieczne do wykonywania zawodu. Potwierdzenie zostanie naniesione na dokładnie ten sam wzór MEN, co osoby, które kończyły naukę w stacjonarnych ośrodkach szkoleniowych. Kurs internetowy sprzedawcy z uprawnieniami AU.20 to synonim lepszej przyszłości dla tych, którzy nigdy wcześniej nie mogli znaleźć czasu na pogłębianie swojej wiedzy w tym temacie.