Kurs technik archiwista AU.63 i AU.64 (dawniej A.63 i A.64)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/233/technik-archiwista-441403-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au63-au64/src-BlogArchiwista

Archiwista to osoba, która pracuje w archiwach instytucji zajmującej się aktami w nich przechowywanymi. Na tym stanowisku pracuje się samodzielnie lub z klientami. Najbardziej interesująca jest praca w archiwach państwowych, zakładowych oraz bibliotekach. Również godne uwagi są muzea oraz sądy. Jakie obowiązki należą do codziennych czynności przedstawiciela tego zawodu? To nie tylko opieka nad zbiorami, ale także gromadzenie akt, opisywanie ich i klasyfikowanie oraz przechowywanie i udostępnianie konkretnych dokumentów. Istotna w pracy jest także ocena stanu zbiorów, czy są jeszcze zdatne do użytku. Zniszczone i niepotrzebne dokumenty należy spróbować odtworzyć lub poddać zniszczeniu. W obecnej chwili duży nacisk kładzie się na digitalizację, integrację dokumentów w środowisko cyfrowe w formie katalogów i kopii.

Innowacje gonią innowacje i doskonale zdaje sobie z tego sprawę specjaliści z Zespołu Szkół KKZ. Z tego też powodu na serwerze postawili platformę e-learningową, która rozwiąże wiele problemów osób, które chcą ubiegać się o kwalifikacje technika archiwisty. Internetowy kurs technika archiwisty o nowej podstawie programowej AU.63 i AU.64 cieszy się bardzo dużą popularnością. W ramach tych kwalifikacji wchodzą takie czynności jak organizacja i prowadzenie archiwum oraz opracowywanie materiałów archiwalnych. Dawna podstawa była oznaczona jako A.63 i A.64. W tej chwili nauka za pośrednictwem Internetu staje się coraz bardziej powszechna, gdyż w czasach, w których żyjemy, nie pozostaje wiele wolnych chwil do tego, aby poświęcić czas dla własnego rozwoju. Pośpiech nie jest dobrym doradcą, ale zgoła odmienne zdanie można mieć na temat instytucji oświatowych skupionych w ramach Zespołu Szkół KKZ. Posiadają one identyczne uprawnienia co szkoły publiczne, a Ministerstwo Edukacji Narodowej w pełni popiera działalność. Wszystkie usługi świadczone przez wspomnianą instytucję są oznaczone certyfikatami ISO.

Internetowy kurs technika archiwisty pozwala na równoległe realizowanie praktyk zawodowych, co jest równoznaczne z tym, że nie będzie trzeba spędzić dwóch lat w szkole, aby uzyskać prawa do wykonywania zawodu, a jedynie kilka miesięcy. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji, gdyż to one będą dyktowały optymalne, indywidualne tempo danego kursanta. Zespół Szkół KKZ cieszy się pozytywną opinią wśród absolwentów, ich wysoki współczynnik pozytywnie zaliczony egzaminów na szczeblu okręgowym jest tego wyznacznikiem. Jeśli ktoś się zastanawia nad realizowaniem się jako technik archiwista, to powinien szybko podjąć decyzję, gdyż za kilka miesięcy rynek może być dostatecznie zaspokojony.