Kurs technik budownictwa wodnego BD.09 i BD.28 Wrocław

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/357/technik-budownictwa-wodnego-311205-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-bd09--bd28/src-BlogWrocław

Budownictwo wodne jest bardzo prężnie rozwijającą się branżą. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, jak wiele różnorodnych inwestycji jest każdego dnia realizowane na terenie Polski, jak również w krajach zagranicznych. W związku z takim stanem rzeczy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu budownictwa wodnego – przykładem zawodu, w którym łatwo znaleźć pracę w branży jest technik budownictwa wodnego. W swojej pracy zajmuje się między innymi budowaniem obiektów regulacyjnych, pomoc w realizacji zleceń budowlanych, zabezpieczanie zbiorników wodnych oraz rzek, a także konserwacją oraz remontami urządzeń wodnych.

Jak już zostało to wspomniane wcześniej pracy na stanowisku technik budownictwa wodnego jest wiele. Aby móc rozpocząć karierę w tej branży niezbędne jest posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych, które umożliwiają stawienie czoła wyzwaniom oraz obowiązkom. W ostatnim czasie dla wszystkich kandydatów zainteresowanych pracą w tym zawodzie odbył się we Wrocławiu kurs na technika budownictwa wodnego. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem nie każdy mógł z niego skorzystać – ograniczeniem był również kłopotliwy dojazd dla osób pochodzących z innych rejonów Polski. Na szczęście dobrą wiadomość dla wszystkich zainteresowanych przygotował Zespół Szkół KKZ, który w swojej ofercie posiada internetowy kurs przygotowujący kompleksowo do pełnienia zawodu technika budownictwa wodnego. Kurs na technika budownictwa wodnego.realizuje nową podstawę programową, a zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. W trakcie kursu uczestnik zostaje przygotowany do pracy w branży zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym oraz otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie takim jak wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych (Kurs BD.09) oraz organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych (Kurs BD.28). Według starej podstawy programowej są były to kwalifikacje określane dawniej mianem B.13 i B.31.

Kurs dostępny w ofercie Zespołu Szkół KKZ stanowi bardzo dobrą alternatywę dla nauki w szkole policealnej. Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że nauka w trakcie kursu trwa kilka miesięcy i może zostać wydłużona lub skrócona w zależności od zaangażowania uczestnika oraz tempa w jakim przyswajana on materiał omawiany w trakcie kursu. Wysoką jakość kształcenia w kursie gwarantuje między innymi certyfikat ISO oraz fakt, że Zespół Szkół KKZ wpisany jest do ewidencji profesjonalnych placówek oświatowych. Efektywność kursu potwierdzają również zadowoleni absolwenci szkoleń.