Technik budownictwa wodnego kwalifikacje

Technik budownictwa wodnego kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/357/technik-budownictwa-wodnego-311205-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-bd09--bd28/src-BlogKwalif

Technik budownictwa wodnego może znaleźć pracę w wielu miejscach oraz zakładach. Specjalistów z wykształceniem kierunkowym w tej branży zatrudnia się między innymi w biurach projektowych, w zakładach wykonawczych zajmujących się budową oraz konserwacji urządzeń wodnych, a także we wszystkich instytucjach eksploatujących urządzenia wodne (na przykład w placówkach przy oczyszczalniach ścieków). Wielu techników budownictwa wodnego jest zatrudniony również w firmach konsultingowych oraz zajmujących się naprawą urządzeń wodnych oraz przeprowadzaniem działań diagnostycznych.

Technik budownictwa wodnego powinien posiadać bardzo szeroką wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego oraz z zakresu hydrotechniki. Niezbędna jest także znajomość aktów prawnych definiujących sposób projektowania oraz budowania, a także umiejętność obsługi programów i specjalistycznego sprzętu. Osoba zatrudniona na takim stanowisku powinna charakteryzować się umiejętnością pracy w grupie oraz wysoką odpornością na stres oraz pracę w trudnych warunkach. Aby uzyskać niezbędne kwalifikacje zawodowe do pracy w zawodzie można skorzystać ze specjalistycznego kwalifikacyjnego, który w sposób kompleksowy oraz profesjonalny przygotowuje do pełnienia zawodu technika budownictwa wodnego. Kurs tego typu realizowany jest chociażby przez Zespół Szkół KKZ . Jest to nowoczesny kurs internetowy, w którym nauka odbywa się za pośrednictwem panelu e-learningowego, który jest bardzo wygodny oraz prosty w obsłudze.

W przypadku tej specjalizacji kurs podzielono na dwie kwalifikacje, które można uzyskać wykonując je razem lub osobno:

1) Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych (BD.09),
2) Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych (BD.28).

Na panelu umieszczone są materiały dydaktyczne, które każdy kursant ma za zadanie przedstawić w określonym dla siebie tempie oraz miarę swoich możliwości. Obszar tematyczny kursu obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne – usystematyzowane są one w wydziały co zwiększa przejrzystość treści i wspomaga efektywność nauki. Każdy uczestnik otrzymuje po zakończeniu kursu stosowną dokumentację, która potwierdza uzyskane kwalifikacje zawodowe.

Kurs technik budownictwo wodnego realizowany przez Szkoły KKZ charakteryzuje wysoka jakość kształcenia – kurs posiada między innymi certyfikat ISO, a sama szkoła wpisana jest do ewidencji placówek oświatowych. W trakcie kursu realizowana jest nowa podstawa programowa zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkolenie pozwala przygotować uczestnika w sposób kompleksowy dopełnienia zawodu, podobnie jak to jest w przypadku szkół policealnych – ważną różnicą jest jednak fakt, ze nauka w kursie w przeciwieństwie do szkoły policealnej trwa jedynie kilka miesięcy i nie wymaga między innymi kłopotliwych dojazdów oraz dostosowywania się do z góry narzuconego przez szkołę grafiku zajęć i zjazdów.