Kurs technik chłodnictwa i klimatyzacji EE.15 i EE.16 Wrocław

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/304/technik-chlodnictwa-i-klimatyzacji-311929-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-ee15--ee16/src-BlogWrocław

Branża chłodnicza i klimatyzacyjna stosunkowo niedawno zainteresowała polskie szkolnictwo, które w końcu wprowadziło do klasyfikacji zawodów tę profesję. W efekcie stworzenie optymalnych warunków oraz określonych procesów technologicznych sprawiło, że także ta dziedzina gospodarki zaczęła być wspierana przez nową i wykształconą kadrę. Przechowywanie w odpowiednich warunkach artykułów wymagających niskich temperatura wymaga odpowiedniego przygotowania urządzeń, poza tym zawód ten nie ogranicza się tylko do obsługi urządzeń chłodniczych. Także dotyczy klimatyzacji, pomp ciepła, a także wykonywaniem niezbędnych remontów oraz usuwania awarii w tym zakresie. Prawidłowa organizacja i wykonywanie pracy wymaga odpowiedniej edukacji, która w końcowym rozrachunku nie może być oderwana od sfery praktycznej.

Zgodnie z tym przeświadczeniem swoje działania powziął Zespół Szkół KKZ, który jednoczy w sobie kilka jednostek oświatowych działających na tych samych uprawnieniach, co szkoły publiczne. W ten sposób zebrano najwybitniejszych specjalistów z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, co pozwoliło na stworzenie jedynego w swoim rodzaju internetowego kursu technik chłodnictwa i klimatyzacji. Jest on w całości zgodny z nową podstawą programową, która oznaczona jest sygnaturami Kurs EE.15 i Kurs E.16. Wiele osób, którym nie udało się wziąć udziału w niedawno odbywającym się we Wrocławiu szkoleniu może teraz spokojnie zalogować się do panelu, w którym otrzyma wszystkie niezbędne narzędzia do edukacji. Zespół Szkół KKZ prowadzi tę usługę na poziomie certyfikatu ISO, czyli standard jeden z najwyższych z możliwych. Poza tym samo internetowe szkolenie na technika chłodnictwa i klimatyzacji kończy się egzaminem, który uprawnia do otrzymania autentycznych kwalifikacji pozwalających na legalne wykonywanie tego zawodu. W najbliższej przyszłości istnieje duże prawdopodobieństwo, że rynek pracy w Polsce w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej zostanie odpowiednio zaspokojony.

Nauka przez Internet w żaden sposób nie wpływa na wcześniej podjęte obowiązki, a poza tym pozwala na realizację praktyk zawodowych w tym samym czasie. O każdej porze dnia i nocy, w każdym dniu tygodnia można zasiąść do nauki w wolnej chwili i przyswajać wiedzę. Nic pod tym względem nie ogranicza kursantów, a do tego samą edukację można realizować zgodnie z własnym trybem nauki. W ten sposób informacje zostaną lepiej przyswojone, co w przyszłości może zaowocować i spotkać się z uznaniem w oczach potencjalnego pracodawcy. Online kursy w zakresie tytułu zawodowego technika chłodnictwa i klimatyzacji nie wymagają dodatkowych nakładów pieniężnych. Poza tym istnieje możliwość dofinansowania szkolenia zdalnego przy wcześniejszym złożeniu niezbędnego wniosku w Urzędzie Pracy.