Technik chłodnictwa i klimatyzacji kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/304/technik-chlodnictwa-i-klimatyzacji-311929-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-ee15--ee16/src-BlogKwalif

Klimatyzacja i chłodnictwo – czy te branże mogą być interesujące dla młodych osób? Oczywiście, że tak, niesłabnące zapotrzebowanie na usługi tego typu i wzrost zainteresowania technologią chłodzącą doprowadza do tego, że na polskim rynku wciąż występuje niedostatek osób posiadających takie wykształcenie. Czym zajmuje się specjalista w tym fachu podczas swojej pracy? Otóż trudno wymienić dziedzinę, w której nie zaistnieje potrzeba zastosowania maszyn, pomieszczeń lub produktów z regulacją temperatury. Wszystkie tego typu technologie wymagają odpowiedniego zaprojektowania, zastosowania konkretnych urządzeń chłodzących czy też klimatyzacyjnych. Poza tym te używane już od pewnego czasu wymagają serwisowania, konserwacji, a czasami też konieczna jest wymiana. Branża ta w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie, a techników chłodnictwa i klimatyzacji wciąż brakuje.

Jak polskie szkolnictwo może to zmienić? Odpowiedź na to pytanie znalazł najprawdopodobniej Zespół Szkół KKZ. Po wielu miesiącach narad, spotkań, a nawet konferencjach doszło do wykształcenia internetowego kursu technik chłodnictwa i klimatyzacji. Ta metoda e-learningowa ma być lekiem na niedostatek wykształconych osób w tej branży. Kwalifikacje, które można zdobyć są zgodne z najnowszą podstawą programową, a mianowicie oznaczoną sygnaturą Kurs EE.15 (Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych) i Kurs EE.16 (Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych), które dawniej obejmowały Kurs E.30 i Kurs E.31. W tym przypadku nie mamy do czynienia z żadnym deadline, kursant praktycznie nie jest ograniczony w swoich działaniach. Otrzymuje pełen pakiet materiałów, z którego od tej pory będzie mógł wykorzystywać w dowolnej chwili, nawet już po podjęciu pracy zawodowej na tym stanowisku. Szkolenie online technik chłodnictwa i klimatyzacji to interaktywna i przejrzysta platforma edukacyjna, która umożliwia zasiadanie do nauki o dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Nawet z perspektywy własnego łóżka można przyswajać niezbędną wiedzę, która zostanie wykorzystana w praktyce. Niski koszt potwierdza też brak wydatków dodatkowych, które mogłyby być generowane poprzez dalekie dojazdy do szkół stacjonarnych, wyżywienie oraz nocleg w pobliżu.

Internetowe szkolenie technik chłodnictwa i klimatyzacji nie różni się poziomem od edukacji odbywającej się w trybie stacjonarnym. Pracodawcy spoglądają na absolwentów z dużym zaciekawieniem. Podobnie jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, które potwierdza, że Zespół Szkół KKZ wykonuje należycie swoje obowiązki i kształci naprawdę wykwalifikowaną kadrę. Potwierdzenie ku temu można odnaleźć w procencie zdawalności na szczeblach centralnych. Już wkrótce niedostatek na tej posadzie przejdzie do historii. Możliwe, że polscy specjaliści zaczną być też cenieni w całej Europie.