Kurs technik elektronik EE.03 i EE.22 (dawniej E.6 i E.20)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/232/technik-elektronik-311408-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-ee03--ee22/src-BlogElektronik

Jednym z częściej wybieranych kursów zawodowych jest kurs technik elektronik Kurs EE.03 i Kurs EE.22 (dawniej Kurs E.6 i Kurs E.20). Dlaczego? Ponieważ daje ogromne możliwości zawodowe. Można pracować w przedsiębiorstwach komputerowych, albo w zakładach przemysłowych, gdzie korzysta się z najnowszych rozwiązań technologicznych. Albo po prostu pracować jako specjalista w sklepach sprzedających elektronikę. Zatem można powiedzieć, że miejsc pracy, które pasują dla zawodu technika elektronika jest bardzo dużo.

Technik elektronik może uzyskać kwalifikacje zawodowe EE.03 (dawniej E.6), czyli montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych, albo EE.22 (dawniej E.20) eksploatacja urządzeń elektronicznych. Na kursach online organizowanych przez Zespół Szkół KKZ można nabyć wiedzy z zakresu obu kwalifikacji jednocześnie, albo zapisać się na kurs tylko z jedną specjalizacją. Na kwalifikacyjnym kursie zawodowym można nauczyć się materiału z podstawy programowej dla zawodu technik elektronik. Pod warunkiem, że jest to kurs organizowany przez Zespół Szkół KKZ, ponieważ ta jednostka spełnia wymagania MEN i nawet organizując kursy internetowe przestrzega podanych w Rozporządzeniu MEN wytycznych. W tym programu nauczania dla zawodu elektronika. Po takim kursie z powodzeniem można zdawać egzamin w CKE i uzyskać tytuł technika elektronika, z wybraną specjalizacją.

Kursy kwalifikacyjne przez Internet są obecnie naprawdę dobrą metodą nauki. Przede wszystkim może się na nie zapisać każda osoba, która jest pełnoletnia i ukończyła co najmniej szkołę średnią. Można więc zapisać się na kurs w celu zdobycia swoich pierwszych kwalifikacji zawodowych, jak i kiedy mamy już pracę, ale chcemy ją zmienić lub potrzebujemy potwierdzenia kwalifikacji w celu awansu. Uczenie się przez platformę e-learningową pozwala na samodzielne organizowanie sobie czasu nauki. Dlatego jedne osoby ukończą kurs w 3 miesiące, a inne w pół roku. Ale nadal będzie to o wiele szybsze zdobycie kwalifikacji niż nauka w szkole stacjonarnej.

Czego można nauczyć się na kursie dla elektronika? To zależy od wybranej specjalizacji, ale przede wszystkim nauczymy się wykonywać zadania zawodowe, stawiane osobą z tym wykształcenie. Są to między innymi organizowanie stanowiska pracy, uruchamianie i serwisowanie urządzeń elektronicznych różnego rodzaju, umiejętność przeprowadzenia kontroli technicznej urządzeń elektronicznych czy ich testowanie. Podczas kursu można nauczyć się podstawowych napraw takich urządzeń oraz zasad działania większości z nich. Dzięki temu można potem pracować wszędzie: od sklepów, które zajmują się sprzedażą urządzeń elektronicznych, po firmy je produkujące czy projektujące do sprzedaży.