Kurs technik fotografii i multimediów AU.23 i AU.28 Wrocław

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/315/technik-fotografii-i-multimediow-343105-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au23--au28/src-BlogWrocław

Zawód technika fotografii i multimediów od wielu lat wciąż zyskuje na swojej popularności – dla osób z takim wykształceniem jawią się bardzo szerokie perspektywy zawodowe i możliwość zatrudnienia w wielu miejscach. Nie bez znaczenia są także bardzo dobre warunki finansowe oraz fakt, że praca w tej branży jest bardzo ciekawa oraz satysfakcjonująca i niesie ze sobą wiele pasjonujących wyzwań zawodowych. W ostatnim czasie we Wrocławiu odbył się kwalifikacyjny kurs technik fotografii i multimediów z którego skorzystało wielu zainteresowanych osób. Niestety ze względu na niezbyt dogodny termin (okres świąteczny) oraz ograniczona ilość miejsc nie wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z tego szkolenia.

Biorąc pod uwagę rosnące potrzeby rynku i zapotrzebowanie na specjalistów wykwalifikowanych w tym sektorze Zespół Szkół KKZ (jednostka wpisana do placówek oświatowych i edukacyjnych) postanowił przygotować kwalifikacyjny kurs zawodowy na technika fotografii i multimediów, który odbywa się za pomocą internetowej platformy e-learningowej. Możliwość elastycznego dopasowania trybu i formy nauki do indywidualnych preferencji oraz potrzeb każdego uczestnika, a także brak konieczności kłopotliwych dojazdów to niewątpliwie najważniejsze zalety tego szkolenia. Dodatkowo kurs pozwala uzyskać wykształcenie kierunkowe w znacznie krótszym czasie, co stanowi bardzo dobrą alternatywę dla szkół policealnych w których kształcenie zazwyczaj trwa 2 lata.

Kurs technik fotografii i multimediów realizowany przez Szkoły KKZ kompleksowo przygotowuje do pełnienia zawodu oraz do stawienia czoła wszystkim zawodowym obowiązkom i trudnościom. W trakcie kursu realizowana jest nowa podstawa programowa wyznaczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, która pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie rejestracji, obróbki i publikacji obrazów (są to kwalifikacje oznaczone kodem Kurs AU.23) oraz realizacji projektów multimedialnych (kwalifikacje oznaczone odpowiednio kodem Kurs AU.28). Podczas kursu omawiane są zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne (na przykład związane z obsługą podstawowego sprzętu fototechnicznego).

Jak każdy inny kurs dostępny w ofercie Zespołu Szkół KKZ, szkolenie na technika fotografii i multimediów posiada certyfikat ISO potwierdzający wysoką jakość kształcenia. Po zakończeniu kursu każdy jego absolwent otrzymuje dokumentację potwierdzającą podjęcie nauki i spełnienie efektów kształcenia – zaświadczenia wydawane są na druku rekomendowanym przez MEN i są powszechnie respektowane na terenie Polski. Osoby po kursie mogą znaleźć pracy między innymi w laboratoriach i zakładach fotograficznych, wydawnictwach, a także w studiach graficznych, telewizyjnych oraz agencjach prasowych.