Kurs Technik Teleinformatyk EE.10 i EE.11 (dawniej E.15, E.13. i E.16)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/209/technik-teleinformatyk-351103-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-ee10-ee11/src-BlogTeleinfor

Myślałeś już wcześniej o możliwości świadczenia usług z dziedziny telekomunikacji i informatyki, ukierunkowanych na projektowanie oraz konfigurowanie sieci, transmisję danych w nich, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń, usług sieciowych? W zainteresowaniach technika teleinformatyka powinna znaleźć się druga odnoga wiedzy dotycząca elektroniki analogowej, systemów telekomunikacyjnych oraz łączy radiowych i satelitarnych. Osoby ubiegające się o zdobycie takiej posady powinny też wiedzieć coś na temat protokołów sieciowych, teletransmisji i innych form przekazu informacji. Po ukończeniu kursu, absolwent wspomnianego wcześniej kierunku może pracować w serwisach komputerowych, działach sprzedaży sprzętu teleinformatycznego oraz w przedsiębiorstwach, które bezpośrednio zajmują się infrastrukturą systemów komputerowych.

Ścieżka do osiągnięcia wymarzonego zawodu wymaga wielu poświęceń oraz stałej motywacji. Z tego też względu o przyszłych techników teleinformatyki postanowił zadbać Zespół Szkół KKZ. Ci wybitni specjaliści oferują na polskim rynku w tej chwili najbardziej konkurencyjne usługi, które nie tylko są tanie, ale też komfortowe. W tym drugim przypadku nie można nazywać tego jakkolwiek inaczej, jak błogi odpoczynek po ciężkim dniu w pracy, lecz spożytkowany jako produktywne popołudnie. W inny sposób nie można nazwać nauki poprzez interaktywną platformę edukacyjną, którą stworzyli właśnie członkowie Zespołu Szkół KKZ. W jednym miejscu zebrano wszelkie niezbędne materiały do edukacji, aby zdobyć tytuł technika teleinformatyka o podstawie programowej Kurs EE.10 i Kurs EE.11, a dawniej jako Kurs E.15, Kurs E.13 i Kurs E.16. Zespół Szkół KKZ to jednostki oświatowe, które działają na tych samych prawach co szkoły publiczne. To nie żadna firma, więc nie ma mowy w tym przypadku o współpracy sprzedawca-klient, w momencie wykupienia internetowego szkolenia.

Poza tym wspomniana organizacja została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych, co oznacza, że osoby bezrobotne mają pełne prawo do ubiegania się o dofinansowanie kursu przez Urząd Pracy. Wszelkie działania Zespołu Szkół KKZ są poparte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, więc nie ma co się zresztą dziwić, gdyż sprawowane usługi są oznaczone certyfikatem jakości ISO. Aż trudno uwierzyć, że zasilenie tej branży na rynku pracy było tak łatwe poprzez stworzenie platformy, która pozwala na naukę wielu osobom bezpośrednio z domu. Dzięki temu została zlikwidowana bariera braku czasu na swój rozwój. Cieszyć ta cała sytuacja może pracodawców, którzy w ten sposób zasilą swoje organizacje świeżo upieczonymi specjalistami.