Technik Budownictwa kwalifikacje

Technik Budownictwa kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/190/technik-budownictwa-311204-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-bd29--bd30/src-BlogBudow

Technik budownictwa jest jednym ze specjalistów, którzy pracują w sektorze budowlanym, remontowym oraz rozbiórkowym. Do jego głównych obowiązków zawodowych należy przede wszystkim kierowanie pracami budowlanymi w zakresie ustalonym na bazie kontraktu lub zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie, nadzorowanie pracy pracowników fizycznych, sprawowanie nadzoru budowlanego i niezbędnych kontroli, a także wypełnianie dokumentacji.

Technik budownictwa powinien sprawnie posługiwać się i “czytać” dokumentację techniczną (rysunki, schematy) oraz posiadać umiejętności potrzebne do obsługi branżowych programów i maszyn. W swojej pracy technik budownictwa współpracuje ściśle z wieloma innymi specjalistami, dlatego też ważną umiejętnością w tej pracy jest wysoka komunikatywność oraz nastawienie na pracę w grupie. Aby móc pracować na stanowisku technika budownictwa niezbędne jest posiadanie tytułu zawodowego w zakresie (według nowej podstawy programowej) następujących kwalifikacji zawodowych: wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (Kurs BD.29); organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (Kurs BD.30).

Według starej podstawy programowej, która była realizowana w poprzednich latach były to dawniej kwalifikacje Kurs B.18 (wykonywanie robót tynkarskich), Kurs B.16 (wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich), Kurs B.30 (sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej) oraz Kurs B.33 (organizacja i kontrolowanie robót budowlanych). Kwalifikacje zawodowe na technika budownictwa można uzyskać realizując internetowy kurs organizowany przez zespół Szkół KKZ.

Kurs technik budownictwa prowadzony jest online z wykorzystaniem nowoczesnej i funkcjonalnej oraz łatwej w obsłudze platformy e-learningowej, która umożliwia swobodną naukę w wolnym czasie oraz dopasowanie ilości poświęconego na ten cel czasu do swoich pozostałych obowiązków oraz aktualnych preferencji. Zaletą kursu internetowego jest ponadto możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w czasie szybszym aniżeli ma to miejsce na przykład podczas uczestnictwa w zajęciach w szkole policealnej.

Do uzyskania kwalifikacji zawodowych, realizując program kształcenia przedstawiony przez Zespół Szkół KKZ, potrzeba zaledwie kilku miesięcy. Jest to niewątpliwie znacznie szybciej niż w przypadku typowych szkół w których zajęcia odbywają się przez około 4 semestry (2 lata) i wymagają regularnego uczestnictwa w zjazdach oraz spotkaniach. Jakość kształcenia internetowego nie odbiega od efektywności nauki w stacjonarnych punktach szkoleniowych, ponieważ szkoły KKZ od wielu lat realizują różnorodne kursy zawodowe i są w tej branży prawdziwymi specjalistami. Potwierdzają to między innymi certyfikaty ISO przyznane szkoleniom oraz zgodność realizowanych treści w trakcie kursów z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.