Technik handlowiec kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/217/technik-handlowiec-522305-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au20--au25/src-BlogKwalif

Specjaliści do spraw handlu i sprzedaży są bardzo często poszukiwani. Szacuje się, że nawet 35% wszystkich ogłoszeń o pracę dotyczy poszukiwania handlowca. Wbrew pozorom takie osoby mogą pracować nie tylko jako sprzedawca bezpośredni. Specjalista ds. handlu zajmuje się też dokumentacją dotyczącą handlu, w tym obrotu towarami, stanami magazynowymi czy nawet uzupełnianiem i planowaniem zapasów. Aby dobrze wykonywać swoją pracę potrzebna jest też znajomość metod analizy statystycznej, przeprowadzania badań marketingowych czy rynkowych. Trzeba także wypełniać raporty, bilanse czy inne dokumenty potrzebne do rozliczeń, w tym z urzędami. A do tego trzeba mieć stały kontakt z dostawcami i odbiorcami. Nie wspominając już o obsłudze specjalistycznych programów komputerowych, jak choćby podstawy programu do księgowości.

Dlatego poszukuje się właśnie na stanowisko handlowca osób ze specjalizacją. Ale też bardzo wartościowy jest tytuł technika handlowca, który również potwierdza kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Technik handlowiec może uzyskać dwie kwalifikacje: prowadzenie sprzedaży Kurs AU.20 (dawniej Kurs A.18) i prowadzenie działalności handlowej Kurs AU.25 (dawniej Kurs A.22). Można wybrać tylko jedną, która nas bardziej interesuje lub też wybrać obie. Aby uzyskać tytuł technika trzeba zdać państwowy egzamin w OKE. Ale taki tytuł zostanie nadany dożywotnio i nie trzeba już później kwalifikacji odnawiać.

Kurs na technika handlowca z kwalifikacjami AU.25 i AU.20 można zrobić w Zespole Szkół KKZ. Co nam daje taki kurs? Przede wszystkim przygotowanie do zawodu handlowca. A po ukończeniu kursu z powodzeniem można zdawać egzamin przed OKE i uzyskać tytuł technika handlowca. Ale dlaczego akurat Zespół Szkół KKZ? Przede wszystkim dlatego, że ta placówka spełnia wymagania MEN. Jest to bardzo ważne, gdzie się uczymy i czy Minister aprobuje taką placówkę i sprawuje nad nią nadzór. Dzięki temu mamy też pewność, że w tej placówce realizowana jest podstawa programowa dla zawodu handlowca. Kolejną zaletą Szkół KKZ jest posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015, który potwierdza jakość usług.

Jednak sam kurs prowadzony jest przez Internet co również jest ogromną zaletą. Dlaczego? Ponieważ sami wybieramy kiedy będziemy się uczyć i przez jaki czas. Nie musimy czekać na start kursu aż zbierze się grupa chętnych czy zacznie kolejny semestr. Oprócz tego nauka online jest bardziej efektywna, ponieważ możemy dane zagadnienia przerabiać tyle czasu, ile potrzebujemy, nadto bez pośpiechu. Dzięki temu uczymy się lepiej. A w efekcie nabywamy wiedzę, która nam nie wyleci z głowy, bo naprawdę do nauki się przyłożyliśmy. Przez to o wiele łatwiej będzie też zdać egzamin na technika handlowca.