Kurs technik handlowiec AU.20 i AU.25 Wrocław

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/217/technik-handlowiec-522305-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au20--au25/src-BlogWrocław

Bardzo duże jest zainteresowanie kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. Takie kursy co do zasady obejmują tę samą podstawę programową co 2-letnie szkoły policealne, ale trwają o wiele krócej. Dla osób, które nie zdążyły się zapisać na kurs technik handlowiec Kurs AU.20 i Kurs AU.25, który odbywał się we Wrocławiu pod koniec ubiegłego roku, umożliwiono zapisy na kurs online. Takie kursy organizuje Zespół Szkół KKZ i mimo, że są to kursy internetowe to także one spełniają wymagania MEN i ich podstawa programowa zgodna jest z wymogami Ministra.

Zasadniczą różnicą między kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi dla techników, a szkołami stacjonarnymi policealnymi jest czas trwania nauki. W szkołach średnich technicznych czy w 2-letnich szkołach dla dorosłych program nauki ustalony jest odgórnie i rozpisany na cały czas trwania nauki tak samo. Dlatego nawet jeśli mamy możliwość uczyć się szybciej to i tak upragnione dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uzyskamy po kilku latach.

Natomiast kursy w Zespole Szkół KKZ umożliwiają po pierwsze zapisanie się na kurs w dowolnym momencie bez sprawdzania, kiedy zaczyna się kolejny semestr nauki czy czekania aż zbierze się grupa chętnych. A po drugie to my sami ustalamy sobie grafik nauki. Przykładowo dla technika handlowca ustanowiono dwie możliwe kwalifikacje do zdobycia. Są to prowadzenie sprzedaży AU.20 (dawniej A.18) i prowadzenie działalności handlowej AU.25 (dawniej A.22). Wybierając obie z nich do realizacji równolegle będziemy mieli aż 1038 godzin nauki, w tym praktyki zawodowe 160 godzin. Ale sami rozkładamy sobie czas nauki! Można uczyć się godzinę dziennie albo i 5 godzin. Dlatego taki kurs można skończyć nawet w kilka miesięcy! Ponadto nie trzeba najpierw zaliczać kursu, a potem odbywać praktyk zawodowych. Z powodzeniem można robić to równolegle.

Przez elastyczny czas nauki taki kurs jest też świetną alternatywą dla osób pracujących zawodowo, które chciałyby pozyskać kolejne kwalifikacje zawodowe, a zwyczajnie nie mają czasu uczęszczać do szkoły stacjonarnie. Zespół Szkół KKZ spełnia wymagania Ministra Edukacji Narodowej, dlatego można mieć pewność, że wydane po kursie dokumenty będą zaakceptowane w każdym miejscu pracy. Warto też wiedzieć, że Szkoły KKZ uzyskały certyfikat ISO 9001:2015, który poświadcza wysoką jakość kursów tu prowadzonych.

Jeśli chcemy zmienić kwalifikacje zawodowe lub pozyskać nowe to warto zastanowić się właśnie nad kursem, który potrwa kilka miesięcy i dobrze przygotuje nas nie tylko do egzaminu w OKE, ale też do pracy w zawodzie technika handlowca w każdej firmie, do której się zgłosimy.