Technik spedytor kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/245/technik-spedytor-333108-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au31/src-BlogKwalif

Stale rozwijający się transport krajowy, jak i międzynarodowy sprawia, że spedytorzy stają się bardzo często też specjalistami do spraw eksportu. Cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku pracy. Kwalifikacje osoby na tym stanowisku muszą ujmować branżę TSL, czyli transport, spedycja oraz logistyka. Na tej posadzie można zajmować się organizacją transportu towarów lub osób. Spedycja właściwa oraz wszelkie czynności ściśle związane z przemieszczaniem się i zajęciami dodatkowymi to ogólnie przyjęty podział obowiązków spedytora. Do zadań obecnych specjalistów w zakresie transportu należy też pozyskiwanie zleceń na przewóz towaru wraz z wykorzystaniem środków transportu, zawieranie umów oraz sporządzanie stosownej dokumentacji transportowej. Pobieranie opłat, składowanie przesyłek, przeładunek towaru, to wszystko wiąże się z usługami dodatkowymi spedytora.

Ogrom czynności, które musi opanować osoba z wykształceniem technik spedytor sprawia, że przeprowadzenie stosownej edukacji jest niezbędne w tym przypadku. Zadbał o to Zespół Szkół KKZ, czyli jednostek oświatowych, które jako jedne z pierwszych w Polsce wprowadziły możliwość elearningu. Dokładnie tak, internetowy kurs technika spedytora prowadzony przez tę jednostkę jest zgodny z najnowszą podstawą programową i jest w pełni uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kwalifikacja Kurs AU.31 dotyczy zarówno organizacji transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów. To swoiste połączenie starszej podstawy programowej oznaczonej numeracją Kurs A.28 i Kurs A.29. Zespół Szkół KKZ prowadzi edukację za pośrednictwem Internetu zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi, certyfikatami ISO. Ponadto tryb nauki nie przeszkadza w kontynuowaniu dotychczasowych zajęć, a także pozwala na uczęszczanie na praktyki zawodowe w tym czasie. To bardzo dobrze, że jednocześnie można łączyć zagadnienia teoretyczne ze sferą praktyczną. Oprócz tego całe szkolenie internetowe na technika spedytora kończy się egzaminem, którego zaliczenie pozwala na uzyskanie niezbędnych dokumentów, świadczących o zdobytych umiejętnościach.

Nie ma nic bardziej komfortowego od zdalnej nauki we własnym domu, nie ma konieczności wyjazdów, opłacania zakwaterowania czy też wyżywienia. Te koszty dodatkowe odchodzą w niepamięć, a zaoszczędzone środki można przeznaczyć na inne cele. Internetowy kurs technika spedytora nie ustępuje w niczym stacjonarnym szkoleniom. To przede wszystkim oszczędność czasu, gdyż zdalna nauka nie musi trwać dwa lata, aby uzyskać tytuł zawodowy. Wszyscy chwalą dokonania Szkół KKZ, świadczą o tym bardzo dobre wyniki na szczeblach centralnych absolwentów internetowych kursów. Nie można tego ukrywać, ale Zespół Szkół KKZ jako jedyna placówka w Polsce wyprzedza przyszłość w swoim działaniu.