Kurs Technik Budownictwa BD.29 i BD.30 (dawniej B.18., B.16, B.30 i B.33)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/190/technik-budownictwa-311204-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-bd29--bd30/src-BlogBudow

Technik budownictwa to zawód, bez którego niewątpliwie nie istniałaby branża budowlana – w swojej pracy zajmuje się on licznymi obowiązkami, które umożliwiają realizację wszelkich nowych inwestycji, przebudowy budynków oraz czynności remontowych i rozbiórkowych.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku technika budownictwa należy przede wszystkim kierowanie robotami budowlanymi oraz pilnowanie wszystkich kwestii z tym związanych (czyli między innymi sprawowanie nadzoru budowlanego oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji).

Warunkiem pracy w tym zawodzie jest posiadanie tytułu technika budownictwa oraz tym samym potwierdzenie posiadanych kompetencji zawodowych i umiejętności. Tytuł technika budownictwa można uzyskać po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Szkolenia tego typu realizowane są między innymi przez Zespół Szkół KKZ – jednostkę, która charakteryzuje się bardzo dużym doświadczeniem w kwestii realizacji kursów zawodowych oraz prowadzi kursy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kurs Technik Budownictwa realizowany przez Szkoły KKZ pozwala na uzyskanie kwalifikacji zawodowych według nowej podstawy programowej w zakresie wykonywania oraz kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych (Kurs BD.29) oraz z organizacji i kontroli robót budowlanych i sporządzania kosztorysów (Kurs BD.30) – według starej podstawy programowej są to odpowiednio kwalifikacje Kurs B.18, Kurs B.16, Kurs B.30 i Kurs B.33.
Uzyskane w trakcie kursu kwalifikacje są zgodne z wymaganiami w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz są powszechnie respektowane przez wszystkich pracodawców. Niewątpliwą zaletą kursów realizowanych przez Szkoły KKZ jest dopasowanie formy szkolenia do potrzeb najbardziej wymagających uczestników – jest to możliwe przede wszystkim dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz stosowaniu nowoczesnych technologii. Zespół Szkół KKZ wpisany do rejestru ośrodków szkoleniowych umożliwia wszystkim chętnym udział w kursach realizowanych poprzez platformę internetową (tzw. szkolenia online). Jest to bardzo wygodny sposób kształcenia, który w swojej jakości nie odbiega od standardowych kursów stacjonarnych, nad czym czuwa grono specjalistów odpowiadających za aspekty merytoryczne i materiał realizowany w trakcie kursu. Dzięki temu kursy realizowane przez szkołę są przyjazne wszystkim osobom pracującym, a także chętnym z mniejszych miejscowości (gdzie nie są realizowane takie kursy, co wiąże się z koniecznością kłopotliwych dojazdów) oraz osobom niepełnosprawnym.

Wysoką jakość kształcenia w kursie na technika budownictwa potwierdzają między innymi certyfikat ISO oraz pozytywne opinie i recenzje osób, które miały już okazję skorzystać z podobnych kursów realizowanych przez tę jednostkę.