Kurs Technik Logistyk AU.22 i AU.32 (dawniej A.30, A.31, A.32)

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/197/technik-logistyk-333107-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au22--au32/src-BlogTechLog

Jednym z bardzo często wybieranych kierunków nauczania zawodowego jest technik logistyk. Dlaczego? Przede wszystkim tytuł technika daje kwalifikacje zawodowe na wyższym poziomie niż studia w tym kierunku. Dzieje się tak, ponieważ technik logistyki musi odbyć kwalifikacje zawodowe i zdać państwowy egzamin uzyskując wynik powyżej 85%. Przy czym podczas studiów praktyki nie są tak restrykcyjnie sprawdzane, a samo zaliczenie najczęściej bazuje na 30-50%. Oznacza to, że osoby mające tytuł technika mają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną do wykonywania tego zawodu potwierdzoną zdanym egzaminem. Obecnie tytuł technika można uzyskać na kilka sposobów. Najprostszym i najprzyjemniejszym jest kurs Technik Logistyk AU.22 i AU.32 (dawniej A.30, A.31, A.32). Taki kurs organizowany jest między innymi przez Szkoły KKZ.

Dlaczego warto zapisać się na kurs technika logistyki? Przede wszystkim w tradycyjnej szkole trzeba uczyć się 5 lat lub w szkole policealnej 2 lata. Podczas kursu na technika logistyki nauka trwa tylko kilka miesięcy, a podstawa programowa technik logistyki Kurs AU.22 i Kurs AU.32 jest taka sama jak w takich szkołach. Zatem czy warto poświęcać lata na naukę, skoro można wiedzę opanować w kilka miesięcy? Ponadto kursy w Szkołach KKZ odbywają się online, metodą e-larningową. Daje to elastyczny czas nauki, ponieważ to my wybieramy, kiedy chcemy realizować materiały szkoleniowe. Można więc jednocześnie uczyć się stacjonarnie czy pracować na pełny etat i jeszcze w wolnych chwilach nabywać nowych kwalifikacji zawodowych.

Zespół Szkół KKZ jest liderem kursów dla technika logistyki, ponieważ nie tylko prowadzi kursy w przystępny dla uczestników sposób, ale też spełnia wymagania stawiane przez Ministra Edukacji Narodowej, co jest jednocześnie gwarancją wysokiej jakości kursu i efektów kształcenia. Ponadto Szkoły KKZ posiadają certyfikat ISO 9001:2015, co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług.

Warto też wiedzieć, że Szkoły KKZ organizują egzaminy państwowe, a więc nie trzeba samemu szukać rozwiązań na praktyczną wiedzę i zawód, a wystarczy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu państwowego, aby zdawać go w wyznaczonym terminie. Po egzaminie otrzymuje się tytuł technika i można szukać pracy w nowym zawodzie. Jednak to nie jedyne dokumenty, jakie można otrzymać. Po zakończeniu kursu każda osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i świadectwo. Dokumenty wydawane są na wzorach dokumentów MEN. Oznacza to, że zostaną zaakceptowane w każdym miejscu pracy, ponieważ MEN to najważniejsza instytucja gwarantująca poziom kształcenia w Polsce.