Kurs technik przemysłu mody AU.42 i AU.14

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/308/technik-przemyslu-mody-311941-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au14--au42/src-BlogTechnikMody

Technik przemysłu mody to idealna praca dla osób kreatywnych i pomysłowych. Zapotrzebowanie na pracowników w tej branży jest bardzo duże co wynika z szerokiego rozwoju tego sektora przemysłu. Praca w tym zawodzie polega w dużym uproszczeniu na wykonywanie modeli wyrobów odzieżowych, tworzeniu ciekawych i interesujących projektów modowych oraz obsłudze maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji. Aby móc pracować w tym zawodzie wymagane jest odpowiednie wykształcenie, które można uzyskać między innymi zapisując się na kwalifikacyjny kurs zawodowy dostępny chociażby w ofercie Zespołu Szkół KKZ. Kurs Tego typu charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem oraz efektywności kształcenia – kompleksowo przygotowuje on do pracy w zawodzie technika przemysłu mody.

Zespół Szkół KKZ wpisany jest do ewidencji szkół oświatowych, co gwarantuje między innymi realizowanie w trakcie nauki nowej podstawy programowej zgodnej z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poświadczeniem wysokiej jakości kursu jest także fakt, że kurs posiada certyfikat ISO przyznawany za duża efektywność kształcenia oraz sprostanie wysokim normom jakości nauki. Kształcenie w kursie odbywa się za pomocą internetowej platformy do e-learningu, co niewątpliwie posiada wiele zalet. Wśród walorów kursu zdalnego należy wymienić przede wszystkim nastawienie na indywidualny tryb nauki dla każdego kursanta, a także brak konieczności kłopotliwych dojazdów. Nauka w kursie jest bardzo elastyczna, a czas jej trwania jest uzależniony przede wszystkim od indywidualnego zaangażowania każdego uczestnika. Dzięki czemu istnieje Szeroka możliwość dostosowania formy i trybu nauki do indywidualnych potrzeb każdego kursanta – naukę łatwo pogodzić więc z innymi obowiązkami, co jest dużym udogodnieniem i bardzo dobrą alternatywą dla nauki w szkole policealnej, gdzie trzeba dostosować się do odgórnie narzuconego grafiku zajęć.

Każdy uczestnik kursu technika przemysłu mody uzyskuje kwalifikacje w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych, a także organizacji procesu tworzenia odzieży – według nowej podstawy programowej są to odpowiednio kwalifikacje oznaczane kodem Kurs AU.14 oraz Kurs AU.42. Po odbyciu kursu istnieje możliwość podejścia do egzaminu z określony kwalifikacji zawodowych który jest organizowany przez okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz tym samym uzyskania tytułu zawodowego technika przemysłu mody zgodnego z rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dzięki temu, że w trakcie kursu realizowane są zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne każdy uczestnik szkolenia jest kompleksowo przygotowany do pracy w zawodzie.