Kurs Mechanik Pojazdów Samochodowych MG.18 (dawniej M.18)

Kurs Mechanik Pojazdów Samochodowych MG.18

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/201/mechanik-pojazdow-samochodowych-723103-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-mg18/src-BlogMechanik

W dzisiejszych czasach posiadanie samochodu nie jest już luksusem – szacuje się, że w Polsce już co trzecia osoba posiada własne auto. Daje to bardzo duże poczucie niezależności oraz umożliwia swobodne przemieszczanie się zarówno na długich, jak i krótkich dystansach. Samochód pozwala nie tylko na podróże, ale także na dojazdy do pracy, studia czy zajęcia dodatkowe. Duża ilość samochodów jakie każdego dnia przemieszczają się po polskich ulicach wymaga dużej liczby specjalistów od ich napraw oraz konserwacji. Stąd też niewątpliwie wynika popularność zawodu, jakim jest mechanik pojazdów samochodowych.

Osoby wykwalifikowane w tym kierunku mogą znaleźć pracę w publicznych i prywatnych jednostkach diagnostycznych, w warsztatach samochodowych czy w salonach – mogą także zdecydować się na założenie własnej działalności gospodarczej i stacji napraw.

Niewątpliwie, aby pracować jako mechanik należy posiadać bardzo dużą wiedzę na temat samochodów oraz umiejętności praktyczne, które pozwalają na dokonywanie właściwej diagnostyki oraz napraw. Sposobem na uzyskanie kwalifikacji zawodowych na stanowisko mechanika pojazdów samochodowych jest uczestnictwo w specjalistycznym kursie kwalifikacyjnym. Szkolenie tego typu realizowane jest między innymi przez Zespół Szkół KKZ – w ofercie szkoły znajduje się internetowy kurs na mechanika pojazdów samochodowych.

Kurs prowadzony jest z wykorzystaniem nowoczesnej platformy do realizacji szkoleń zdalnych (tzw. e-learning). W kursie poruszane są zarówno treści teoretyczne (niezbędne do prowadzenia diagnostyki), jak również zagadnienia praktyczne (pomocne przy naprawie samochodów). Każdy uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosowną dokumentacją, które umożliwiają podjęcie pracy w zakresie diagnozowania oraz naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (zarówno aut osobowych, jak i samochodów ciężarowych).

Według nowej podstawy programowej są to kwalifikacje oznaczane kodem MG.18 (dawniej M.18), które umożliwiają podjęcie pracy oraz posługiwania się tytułem zawodowym mechanika pojazdów samochodowych. W trakcie kursu realizowana jest podstawa programowa (zgodna z wytycznymi proponowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej), a nad poprawnością dydaktyczną treści czuwa grono wykwalifikowanych specjalistów pracujących od lat w branży samochodowej. Dodatkowo kurs mechanika pojazdów samochodowych dostępny w ofercie Szkół KKZ posiada certyfikaty ISO, które są poświadczeniem wysokiej jakości szkolenia oraz dużej efektywności nauki. Wszystko to sprawia, że każdy uczestnik kursu może być pewien, że szkolenie spełni jego oczekiwania i zapewni zdobycie kompleksowej oraz rzetelnej wiedzy, pozwalającej na uzyskanie pracy w zawodzie.