Technik fotografii i multimediów kwalifikacje

Technik fotografii i multimediów kwalifikacje

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kkz.edu.pl/kursy/315/technik-fotografii-i-multimediow-343105-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-au23--au28/src-BlogKwalif

Technik fotografii i multimediów to osoba, która może znaleźć zatrudnienie nie tylko w zakładach fotograficznych i cyfrowych, ale również między innymi w agencjach reklamowych, w telewizji i wytwórniach filmowych, w wydawnictwach, agencjach obsługi klienta i ośrodkach kulturowych. Tak szerokie możliwości potencjalnego zatrudnienia dają bardzo duże perspektywy zawodowe – nic więc dziwnego w tym, że każdego roku kształcenie w tym kierunku rozpoczyna wiele młodych ludzi, a kolejny spory odsetek osób zastanawia się nad rozpoczęciem kariery w tej branży.

Aby móc pracować na stanowisku technika fotografii i multimediów należy posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Według nowej podstawy programowej osoba zatrudniona na takim stanowisku musi posiadać kompetencje w zakresie realizacji projektów multimedialnych (kod kwalifikacji Kurs AU.28) oraz w zakresie rejestracji i profesjonalnej obróbki oraz publikacji obrazów cyfrowych (kod kwalifikacji Kurs AU.23).

Wymagane w zawodzie kwalifikacje można uzyskać przystępując do internetowego kursu kwalifikacyjnego realizowanego przez jednostkę oświatową, jaką jest Zespół Szkół KKZ. Wspomniany kurs na technika fotografii i multimediów odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnej i bardzo łatwej w obsłudze platformy internetowej (tzw. platforma e-learningowa), na której zamieszczane są przygotowane przez wykwalifikowanych specjalistów w branży prezentacje, wykłady i ćwiczenia umożliwiające realizację nowej podstawy programowej. Kurs stworzony jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, a każdy absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie zdobytych kwalifikacji na drukach zgodnych z MEN. W trakcie kursu realizowane są zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, które w kompleksowy sposób przygotowują do zawodowych obowiązków w zawodzie technika fotografii i multimediów.

Kurs posiada certyfikat ISO poświadczający wysoką efektywność kształcenia oraz dużą zawartość merytoryczną i dydaktyczną oferowanych treści. Najlepszą rekomendacją kursu są zadowolone opinie i recenzje innych uczestników, którzy już skończyli kształcenie. Warto zwrócić uwagę, że kurs realizowany przez Zespół Szkół KKZ na technika fotografii i multimediów to doskonałe rozwiązanie dla osób chcących pogodzić naukę z innymi obowiązkami. W przeciwieństwie do nauki w szkole policealnej, uczestnik kursu jest w stanie z pozytywnym efektem zakończyć kształcenie w ciągu kilku miesięcy (w szkole policealnej kształcenie trwa założone z góry 2 lata). Uzyskane w trakcie kursu kwalifikacji i kompetencje zawodowe są tak samo wartościowe jak te, które mogą być zdobyte w trakcie zwykłych kursów stacjonarnych.